Strona główna > Szkolenie > Kursy motorowodne

Kursy motorowodne

Prowadzimy szkolenia i kursy na większość śródlądowych stopni motorowodnych, a także zajęcia doszkalające dla osób bardziej doświadczonych.

 

Szkolenie na stopień sternika motorowodnego

Uprawnienia sternika motorowodnego:

  • Prowadzenie łodzi motorowych  po wodach śródlądowych (bez ograniczeń w długości kadłuba i mocy silnika)
  • Prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w odległości do 2 Mm od brzegu w porze dziennej
  • Osoby które nie ukończyły 16 lat mogę realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW

Wymagania formalne:

  • Ukończone 14 lat,
  • Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
  • Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie patentu, jedno zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, zaświadczenie o zdaniu egzaminu, w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodziców/opiekunów
Uwaga: do przystąpienia do egzaminu nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia o formalnym odbyciu kursu na stopień.
 

Egzamin

Egzamin odbędzie się we Wrocławiu w ostatni weekend maja lub pierwszy czerwca 2014.
Składa się z części teoretycznej – test 75 losowo wybranych z zestawu pytań (do zaliczenia należy odpowiedzieć poprawnie na 65) i praktycznej.
Koszt egzaminu to 250 złotych, koszt patentu 50 zł.
Uczniowie i studenci do 26 roku życia wnoszą opłatę obniżoną do połowy.
 
WSŻ „Port Stanica” organizuje obecnie jedynie zajęcia doszkalające dla osób mających już podstawową wiedzę motorowodną lub żeglarską. Zajęcia będą prowadzone w formie skróconych warsztatów na przystani Stanica.

Koszt szkolenia

300 złotych (zawiera cenę materiałów szkoleniowych). Dla harcerzy ze Stanicy opłata obniżona.