Strona główna > Do przyjaciół i sponsorów

Do przyjaciół i sponsorów

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Jeżeli dotarliście do tej informacji, to już trochę wiecie o nas.

Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica” powstało w oparciu o doświadczenie i dorobek HOW „Stanica”, działającego od 1965 roku we Wrocławiu. Korzystamy z bazy ośrodka. Podpisaliśmy umowę o ścisłej współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Jesteśmy organizacją wpisaną do rejestru stowarzyszeń i organizacji społecznych, której celem ogólnym jest upowszechnianie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także popularyzacja turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie, głównie wśród młodzieży. Naszym celem dodatkowym jest zagospodarowanie terenu nad zatoką Odry przy ul. Kożuchowskiej we Wrocławiu, a także rozbudowa przystani tak, aby możliwe było prowadzenie działalności otwartej, dla młodzieży i mieszkańców Wrocławia, a Stowarzyszenie mogło tworzyć i prowadzić zespoły i kluby żeglarskie.

W 2008 roku nasi obecni członkowie byli zaangażowani w poprawę infrastruktury HOW „Stanica”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji wykonano między innymi: wymianę pokrycia dachu hangarów na łodzie z płyt azbestowych na blachę trapezową, remont pomostów, fragmentu nadbrzeża i ogrodzenie przystani oraz przeprowadzono kapitalny remont sanitariatów. Niestety, w tym ostatnim zadaniu okazało się konieczne znaczne zwiększenie zakresu prac, co spowodowało przekroczenie pierwotnie planowanych kosztów.

W roku 2009 kontynuowaliśmy prace przy rozwoju i poprawie infrastruktury przystani, udało się między innymi pogłębić wejście do zatoki. Wciąż jednak jest przed nami wiele pracy.

Właścicielem obiektów jest Hufiec ZHP Wrocław, który nie dysponuje w chwili obecnej środkami na zapłatę całości kosztów.

W tej sytuacji zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie darowizny na konto:

ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Wrocław
pl. św. Macieja 51
50-244 Wrocław
nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0035 3630
z dopiskiem: darowizna na rzecz HOW Stanica

Możecie Państwo uznać także, że wolicie przekazać środki lub dary rzeczowe z przeznaczeniem na cele statutowe bezpośrednio na konto naszego stowarzyszenia:

Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica"
ul. Robotnicza 94, 53-608 Wrocław
nr konta: 31 1600 1433 0004 0622 3443 0001

(zasady przekazywania darowizn w załączniku)

Interesuje nas każda, nawet niewielka kwota. Jesteśmy jednak w stanie zrewanżować się za okazaną pomoc, dając Państwu możliwość skorzystania z Ośrodka, udostępniając sprzęt pływający, czy organizując na terenie przystani imprezę dla Waszych pracowników i ich rodzin.

Do osób fizycznych

Jak co roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym za 2009  r. przekazać 1% podatku na rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego. Do takich należy ZHP.
Prosimy uwzględnić tę możliwość. Gwarantujemy rzetelne i jawne wykorzystanie tych środków na nasze wspólne cele.

Informacje jak przekazać 1% podatku dostępne na stronie Podaruj 1%.


Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Wojciech Dacko – Prezes