Strona główna > O nas > Nasze cele

Nasze cele

Za statutem stowarzyszenia:

§4.

1.      Celem ogólnym Stowarzyszenia jest upowszechnianie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także popularyzacja turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie.

 
§5.
1.      Działalność Stowarzyszenia przejawia się w:
 1. tworzeniu i prowadzeniu zespołów oraz klubów żeglarskich;
 2. udziale w uroczystościach i imprezach o charakterze państwowym, turystycznym, sportowym, kulturalnym, społecznym, naukowym, religijnym i charytatywnym;
 3. organizowaniu imprez i spotkań o charakterze związanym z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 4. prowadzeniu działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa na wodzie;
 5. udziale członków Stowarzyszenia w spotkaniach, zlotach, konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, zgodnym z celami stowarzyszenia;
 6. współpracy z pokrewnymi organizacjami i instytucjami działającymi w kraju i za granicą;
 7. współpracy ze środowiskiem żeglarskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wrocławskiego;
 8. prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie szkolenia instruktorów żeglarskich, nauki żeglowania i pływania, szkolenia motorowodnego, ratownictwa wodnego, turystyki i rekreacji;
 9. prowadzeniu działalności wydawniczej;
 10. promowaniu misji Stowarzyszenia poprzez organizowanie konferencji i seminariów, a także wydawaniu publikacji temu poświęconych;
 11. prowadzeniu działalności gospodarczej, w celu uzyskania środków na działalność statutową;
 12. wspieraniu działalności Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica” w zakresie bazy technicznej i działalności statutowej;
 13. budowie przystani Stowarzyszenia, służącej swoim zapleczem HOW Stanica, członkom Stowarzyszenia, oraz oferującej usługi ogólnodostępnej mariny dla wodniaków;
 14. wspieraniu wszelkich inicjatyw mających na celu jak najszersze udostępnienie Odry i jej dopływów dla celów uprawiania sportów wodnych, turystyki i rekreacji;
 15. ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
 16. organizacji integracyjnych imprez rekreacyjnych dla sympatyków i członków Stowarzyszenia;
 17. prowadzeniu działalności międzynarodowej, w tym na rzecz integracji Unii Europejskiej;
 18. korzystaniu z wszelkich form wsparcia finansowego Unii Europejskiej.