Strona główna > Do przyjaciół i sponsorów > 1 procent

Przekaż 1% podatku


Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą sami zdecydować, na jaki cel ostanie wykorzystane 1% podatku wykazanego w zeznaniu rocznym za 2009 rok. Kwotę tę można przekazać jednej z Organizacji Pożytku Publicznego.

Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie "Port Stanica", którego głównym celem statutowym jest upowszechnianie wśród młodzieży żeglarstwa i innych sportów wodnych oraz popularyzacja turystyki, rekreacji i bezpieczeństwa na wodzie, współpracuje bezpośrednio z następującą organizacją pożytku publicznego:

ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA          KRS 0000264246

Zwracamy się z prośbą o wsparcie dla tej organizacji.

Środki przekazane na rzecz Dolnośląskiej Chorągwi ZHP ze wskazaniem na "Harcerski Ośrodek Wodny STANICA" zostaną wykorzystane na cele związane z rozwojem bazy ośrodka i jego działalność programową o charakterze otwartym.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Wojciech Dacko - prezes

Jak przekazać 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)?

  1. W sekcji WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy podać dane organizacji pożytku publicznego, czyli:
    • Numer KRS - 0000264246
  2. W polu "Wnioskowana kwota" podajemy kwotę, jaką chcemy przekazać, czyli 1% swojego podatku w zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy. Np. z podatku 1023,56 zł kwota wyniesie: 10 zł 20 gr.

  3. W sekcji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy podać szczegółowy cel, czyli "dla HOW Stanica". Warto podać w sąsiedniej rubryce dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, dzięki czemu łatwiej będzie nam odwdzięczyć się Państwu za wsparcie.